Ösztöndíjak és Támogatások

 

A hallgatói élet is mint manapság minden pénzbe kerül, nem is kevésbe, s ezt viszont még nem ti, hanem nagyrészt a szülőitek / gondviselőitek fizetik ki. Pénz a koli, lakhatás, tankönyvek, utazás, étkezés... és még sok más egyéb költség. Viszont, jó hír, hogy a jó tanulmányaitokkal, illetve a megfelelő szociális helyzettel rá tudtok szolgálni, hogy kapjatok támogatást illetve ösztöndíjat az egyetem felől. Az Egyetem által biztosítható pénzügyekről a Semmmelweis Egyetem Fogorvostudományi Karának Térítési és Juttatási Rendje rendelkezik. Ez egy 29 oldalas dokumentum, amelyneke átolvasására valószínűleg még kevesen vállalkoztatok. Íme, röviden és tömören a lényeg mindenki számára érthetően az Egyetemen elérhető támogatásokról és ösztöndíjakról. Ezen kívül igyekeztünk összeszedni az Egyetemen kívüli pénzügyi támogatási lehetőségeket is. 

 

Milyen ösztöndíjak vannak az Egyetemen, és az Egyetemen kívül?

 

Egyrészt vannak az Egyetem által - a Térítési és Juttatási Rend alapján - biztosított lehetőségek ezek a következők

 

 1. Teljesítmény alapú ösztöndíj:
 2. Szociális alapú ösztöndíj:
 3. Egyéb ösztöndíjak: köztársasági ösztöndíj, kulturális és sporttevékenységek támogatása 

 

Másrészt vannak, egyetemen kívüli ösztöndíj lehetőségek

 

1. Bursa Hungarica
2. Demján Sándor Alapítvány ösztöndíja

 

Tanulmányi ösztöndíj – hogy is van az új számítás?

 

I. évfolyam 2. félévtől kaphatsz 1-1 félév erejéig az előző aktív félévben nyújtott tanulmányi eredményed alapján – a súlyozott tanulmányi átlag alapján (minden tárgyi érdemjegyed beszorzol a kreditértékével, így összeadod a tárgyaidat, majd végül elosztod az összes felvett kredittel – ha valamit nem teljesítesz, ott 1-es érdemjeggyel szorzol).

Igen ám, de ekkor a szabadon választható tárgyakat nem igazán érné meg felvenni a régi rendszerhez képest. Erre találták ki a kari korrekciós tényezőt, amivel be kell szorozni az átlagod: ha nem veszel fel szabadon választható tárgyat, akkor ez 1. Ha viszont felveszel, kreditenként 0,015-tel nő ez a tényező, vagyis 2 kredites tárgynál 0,03, tehát 1,03-mal beszorzod az átlagod, és az így kapott szám lesz irányadó az ösztöndíjban. Maximálisan 1,09 lehet a szorzó (vagyis 6 szabadon választható kreditnél többet nem éri meg felvenni egy félévben).

A Kari térítési és juttatási rend 4. §(13) alapján: "Tanulmányi ösztöndíjban csak azon hallgatók részesülhetnek, akik az adott félévben minimum a mintatantervben előírt kötelező tárgyaik kreditmennyiségének megfelelő kreditet teljesítették. Ezt a küszöb kreditmennyiséget az adott évfolyamnak megfelelő mindenkori kurrikulum alapján kell meghatározni." Ezek alapján csak akkor kaphatsz tanulmányit, ha az adott félév kötelező kreditmennyiséget teljesíted, különben nem kaphatsz!

A minimum kereditek évfolyamonként a következőképp alakulnak (2012. februári ösztöndíj számítás)

 • 1.félév: 23kredit
 • 2.félév: 19kredit
 • 3.félév: 28kredit
 • 4.félév: 26kredit
 • 5.félév: 32kredit
 • 6.félév: 33kredit
 • 7.félév: 25kredit
 • 8.félév: 25kredit
 • 9.félév: 33kredit

 

Szakmai, tudományos ösztöndíjat mikor igényelhetek?

 

Kiemelkedő eredményeid esetén igényelheted. Ilyen eredmények a TDK konferencia 1-3. helyezés, különdíj; Korányi Frigyes Tudományos fórum 1-3. helyezés, különdíj; Rektori Pályamunkája 1-3. helyezés, dicséret; tanulmányi verseny 1-3. helyezés; demonstrátori munka; cikk publikáció; Országos/Nemzeti Tudományos Konferencia (plakát vagy előadás). Ezek különböző pontokat érnek, ez alapján dől el, mennyi ösztöndíjat kapsz. Az adott szorgalmi időszak 13. hetéig kell az oklevél fénymásolatát/ intézetvezető igazolását (demonstrátor esetén) leadni.

 

Közéleti ösztöndíj – kinek jár?

 

Ebben nagyrészt a Hallgatói Önkormányzat tagjai részesülnek így a FOK HÖK elnöke, alelnökei, munkacsoportok vezetői, illetve a HÖK kiemelt tagjai és segítői. E mellett adható támogatás a kari munkában kiemelt közösségi tevékenységet végző hallgatóknak is.

 

Szociális ösztöndíjat (másnéven "szoctám"-ot) mikor kaphatok?

 

Félévente igényelheted a szociális helyzeted alapján rendszeresen. A szorgalmi időszak 3. hetének végéig le kell adnod a pályázatot a mellékletekkel az évfolyamod DJB képviselőjének, ha a családodban a HÖK által meghatározott összeget nem haladja meg az egy főre jutó jövedelem. Az elbírálás pontrendszer alapján történik és a kiutalt összeg arányos a rászorultsággal. Az 5. héten születik meg a döntés, hogy kaphatsz-e szoctámot. 

Ha a te vagy a családod életében rendkívüli esemény történik (haláleset, nyugdíjazás, házasság, gyerekszülés, stb.), rendkívüli szociális ösztöndíjat is igényelhetsz a félév során, a beadást követő 30 napon belül elbírálják, majd 8 napon belül utalják a megítélt összeget.

 

Az alaptámogatás mit jelent, kinek jár?

 

A rászoruló hallgatók segítésére találták ki, pályázni kell rá! Ha szoctámra pályázol, erre is pályázol automatikusan Az első félévben beiratkozáskor bizonyos esetekben jogosult vagy rá.  Az alaptámogatás összege az éves hallgatói normatíva 50%-a.

Alaptámogatásra jogosult hallgatók köre:

 • hátrányos helyzetű,
 • halmozottan hátrányos helyzetű,
 • családfenntartó,
 • nagycsaládos,
 • árva,
 • fogyatékossággal élő vagy egészségi állapota miatt rászorult, ill gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg,
 • félárva. 

 

Köztársasági ösztöndíjra mikor pályázhatok?

 

Minimum 55 kreditet kell megszerezned 2 félév során, minden kötelező tárgyat teljesítened kell, min. 4,51-es átlagot kell elérned (súlyozott átlag) és kimagasló munkát kell végezned szakmai területen, hogy pályázhass erre. Minden év június 30-ig kell benyújtani a pályázatot. Egy tanév időtartamára adható.

 

Kulturális és sporttevékenységekre kérhetek támogatást?

 

Igen, lehet rá pályázni aktív jogviszony esetén a rendezvény előtt 3 héttel a HÖK-nél. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázat célját, tartalmát, elvárt eredményeket, helyszínét, időpontját, a résztvevők számát, a kívánt támogatás összegét. A pontos részletekkel keresd az évfolyamod DJB-s képviselőjét. 

 

 

Milyen egyetemen kívüli támogatások vannak, részletesen?

 

 

1. Bursa Hungarica

 

 • A helyi, vagy megyei önkormányzat és a felsőoktatási intézmény által meghirdetett ösztöndíj. Célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása. Bővebb információt itt találsz.: http://www.emet.gov.hu/bursa-hungarica

 

2. Demján Sándor Alapítvány Öszöndíja

 

 • Az egészségügyi felsőoktatásban résztvevő, szociláisan hátrányos helyzetű hallgatók támogatására jött létre. Minden évben meghirdetésre kerül az anyagi lehetőségektől függően. Az évről-évre változó pályázati feltételekről ezen a honlapon tájékozódhatsz, amint kiírásra kerül a SE-FOK hallgatói számára.

 

És mikor fizetünk mi?

 

 • Vizsgaismétlésnél 2000 Ft, míg záróvizsga ismétlésnél alkalmanként a mindenkori legkisebb minimálbér 5%-ának megfelelő összeg, legfeljebb 8000Ft lehet.
 • tanulmányi ügyek határidejének túllépésénél alkalmanként a mindenkori legkisebb minimálbér 5%-ának megfelelő összeg, legfeljebb 5000 Ft,
 • diákigazolvány pótlásánál (kivétel, ha személyes adatok változnak vagy a hátulja betelik matricákkal, mert ez esetben ingyenes) 3000 Ft, plusz matrica pótlás 3500 Ft. Mindkét összeget ki kell fizetni elvesztés esetén. 
 • leckekönyv pótlása esetén alkalmanként a mindenkori legkisebb minimálbér 5%-ának megfelelő összeg, legfeljebb 6000 Ft,
 • szakdolgozat halasztásánál először 3000 Ft, majd a további halasztási kérelmek során alkalmanként a mindenkori legkisebb minimálbér 5%-ának megfelelő összeg, legfeljebb 5000 Ft a fizetendő összeg.

 

Az összefoglalót Patonai Gabriellának köszönhetjük :)

SEMMELWEIS Linkajánló

Semmelweis Egyetem - Főoldal Semmelweis Egyetem - Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Magyar Fogorvostanhallgatók Egyesülete Semmelweis Egyetem - FOK Oktatási Centrum KönyvtárInstruktor Öntevékeny CsoportA Semmelweis Egyetem öregdiákjait összefogó szervezet Szinapszis - A Semmelweis Egyetem hallgatóinak lapja SotePédia - az egyetem összesített tudástáraSemmelweis Kiadó

Kik vagyunk mi?

A Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar Hallgatói Önkormányzatának képviselői vagyunk. Képviseljük a hallgatók érdekeit, részt veszünk a hallgatókat érintő szabályok meghozatalában. Segítünk az ösztöndíj számításban, különböző hallgatókat érintő rendezvényeket szervezünk.

Elérhetőségünk

Kapcsolódj hozzánk

Elérhetsz minket ezeken a csatornákon.