Gólya Oldalak

Tanulmányi és Vizsgaszabályzatról röviden

 

Tanulmányi és vizsgaszabályzat – mit is kell tudnunk? 

 

Ez egy olyan tájékoztató, melyben minden lényeges információt megtalálhatsz, amire szükséged lehet. Az egyetemi évek során ez a szabályzat jelenti a hallgatói kapcsolatod alfája és omegáját az egyetemmel. Minden tanulmányaidhoz és előremeneteleddel kapcsolatos szabályt rögzít. Ezek mind követelések feléd, mint hallgató felé, és elvárások az oktatók és az oktató intézmények felé. Tájékoztatást ad a kötelezően telejésítendő óraszámokról, a megengedett hiányzásokról, utóvizsgákról és még számos, számodra igen lényeges információról. Nagyon fontos, hogy az egészet alaposan olvasd el, mivel sok hátrányod származhat a jövőben, amennyiben ezt elmulasztod. E mellett pedig hasznos, ha tisztában vagy pár dologgal, amik bármikor jól jöhetnek, akár akkor, amikor a finanszírozás a kérdés, akár akkor, amikor egy vizsgával kapcsolatban merülnek fel kérdéseid.

 

Gyorslinkek

 

Mi a kredit?

 

A kredit adott tantárgyhoz rendelt tanulmányi pont, egy kredit 30 munkaórát jelent (ebben benne van a te munkaórád is, amennyit a tanulásra számolnak) – egyszerűsítve: 45 percenként (tanóra) van egy kredit, vagyis ha heti egy 45 perces előadásod van, az egy 1 kredites tárgy. Ha mondjuk, van egy másfél órás előadás és egy másfél órás gyakorlat, az 4 kredit.

Ha teljesíted a tárgyat (egy tárgyat csak egyszer lehet), a jegytől függetlenül megkapod a kreditet. A követelményben meghatározott összes kredit 10%-ának megfelelő kreditet lehet maximum elszámoltatni, ezen túlmenően (ha meghaladod ezt, mert mondjuk túl sok szabadon választhatót veszel fel) már fizetni kell.

Röviden összefoglalva FOK-on ez annyit jelent: 5 év - 10 félév alatt (30 kredit / félév) egy hallgató summa 300 kreditet teljesít kötelezően és kötelezően választható tárgyakból, ezekhez minimum 15, maximum 30 kredit értékben vehet fel szabadon választható tárgyakat az évek folyamán. Ha nem éred el a 15 kreditet nem kapod meg a diplomát, ha túlléped a felvehető 30 kreditet, akkor kreditenként megfelelő összeget kell kifizetned, ez jelenleg 43 000 Ft / kredit körüli összeg (a pontosról a Dékáni Hivatalban lehet tájékozódni), szóval érdemes odafigyelni.

 

Milyen tárgyak vannak?

 

 • Kötelező: kötelező teljesíteni, az adott félévben
 • Kötelezően választható: nem kötelező, de a munka során fontos lehet ezért kötelezővé tették:), viszont te mondhatod meg mikor veszed fel, tehát választod! A lényege: ezeket is fel kell venned, viszont te döntheted el, hogy melyik éven/féléven (pl. 4.-ed vagy 5. éven, általában max. 2 variáció van megadva)
 • Szabadon választható: ebben nem vagy korlátozva, bármit felvehetsz, amit meghirdetnek, illetve befogadtatsz más karokról

FONTOS: csak akkor vehetsz fel valamit, ha az előkövetelményét (azt a tárgyat, amire épül) már teljesítetted!

 

Mi az a modul?

 

A tantárgyak egysége. A modulok egymásra épülnek, így ha egy kötelező vagy kötelezően választható tárgyat nem teljesítesz az adott modulban nem léphetsz be a következőbe.

 • Az első 2 év az Elméleti modul
 • A 3. év a Perklinikai modul
 • Míg a 4. és 5. év a Klinikai modul.

 

Miből áll egy félév?

 

Szorgalmi (14 hét) és vizsgaidőszakból (ősz: 6 hét és 1 UV-hét; tavasz: 8 hét és 1 UV-hét) – az UV-hét mindig egyben a regisztrációs hetet is jelenti.

 

Félév előtt mi a teendő?

 

 • A beiratkozás. Ez azért kell, hogy tudják, folytatod-e a tanulmányaidat (ha külföldön végzed a félévet pl. ERASMUS-on, akkor is kell). Ha passzív félévre mész, szünetelteted a jogviszonyodat (ezt még a félév 1. hónapjában visszavonhatod).

  FONTOS: ha ezt nem igényled, és mégsem jársz be órákra, attól még az aktív félév! Mindenképp nyilatkozz mit akarsz!

 • A tárgyfelvétel.
 • Ha nem államilag finanszírozott az oktatásod, akkor, ha van, a tartozás rendezése: egészen addig nem kezdheted meg a következő félévet.

 

Ha változnak a személyes adataim, mi a teendő?

 

A NEPTUN-ban jelezni kell, és menj be a Dékániba is az évfolyam előadódhoz és egyeztesd új adataidat vele is. 

 

Mikor nincs hallgatói jogviszonyom?

 

 • Ha passzív félévre jeletkezel.
 • Ha nem tudod teljesíteni önhibádon kívül a félévet (pl. baleset, szülés, betegség)
 • Ha fegyelmi büntetés miatt eltiltanak a félévtől!

 

Mi van, ha felvettek, de nem akarom egyből elkezdeni az egyetemet?

 

Az 1. félév előtt szüneteltethető a jogviszonyod, de maximum csak 2 évig lehet halasztani a kezdést.

 

Mennyit lehetek passzív féléven?

 

Egybefüggően 2 félévet, de ez több alkalommal is lehetséges.

FONTOS: ha nincs hallgatói jogviszonyod, a diákigazolványod nem érvényes! Továbbá ösztöndíjat sem kapsz a passzív félévben és a Hallgatói Önkormányzat tagja sem lehetsz.

 

Mikor szűnik meg a hallgatói jogviszonyom?

 

 • Ha egy másik felsőoktatási intézmény átvesz téged.
 • Ha belejelented, hogy megszűnteted a jogviszonyt.
 • Ha államilag támogatotton nem folytathatod a képzést (elbocsátanak), és a költségtérítésesen nem akarod.
 • Ha tartozol az egyetemnek, és többszöri felszólítás után sem fizetsz.
 • Fegyelmi határozat alapján.

 

Mikor bocsátanak el?

 

 • Ha a 2. félév végén a teljesített krediteid nem érik el az addig megszerezhető kreditpontok felét.
 • Ha már minden rendelkezésre álló félévet kihasználtál, mégsem fejezted be a tanulmányaid (vagy ha az addig járt félévek, és a még minimálisan teljesítendő félévek biztosan meghaladnák a rendelkezésre álló félévet).
 • Ha egy kötelező tárgyat 3. alkalommal sem tudsz teljesíteni.

 

Visszavehetnek?

 

Igen, egyszer igényelheted, ekkor felveheted azokat a tárgyakat, amik nem sikerültek.

 

Átvétel – mikor lehetséges?

 

Más egyetemre: ha a szak megegyezik, az átjelentkezés előtti két félév korrigált kreditindexe minimum 3,51-4,00 és csak az elméleti vagy a preklinikai modul teljesítése után (július 15-ig kell leadni a papírokat a Dékániban) – ekkor költségtérítésesről átkerülhetsz államilag finanszírozottra is, ha épp van hely; több jelentkező esetén a kreditindex dönti el, ki kerül át államilag támogatottra.

Másik karra: az első 4 félévben a kreditek minimum 75%-át meg kell szerezni, a súlyozott átlag minimum 3,51-4,00, és a két szak tanulmányi programjának legalább 75%-ban azonosnak kell lennie.

 

Mi az a párhuzamos képzés?

 

Két szakot végezhetsz egyszerre, akár államilag támogatottan is, ha a támogatási időt még nem merítetted ki. Fontos, ha párhuzamos képzésre, azaz két egyetemre/főiskolára egyszerre jársz az új (2011. évi CCIV. tv.) felsőoktatási törvény szerint 2 aktív félévnek minősül, így nem éri meg...

 

Lehetek máshol vendéghallgató?

 

Más intézményben folytathatsz résztanulmányokat (mondjuk bejárhatsz egy tárgyra), ha a SOTE is hozzájárul. A Dékániba kell benyújtanod a kérvényt bizonyos papírokkal.

Más egyetemről felvenni tárgyakat a kötelező tárgyakon felül felvehető +40%, de maximum 9 kredit terhére lehet (egy adott félév alkalmával)!!!

 

Mikor sorolhatnak át költéstérítésesbe?

 

Egyrészt ha elfogy az állami féléved. Az államilag támogatott félévek száma Semmelweis FOK-on annak,

 • aki 2006 szeptembere előtt kezdte meg tanulmányait 13 félév,
 • aki 2006 szeptember után, 12 félév. (képzési idő + 2 félév, osztatlan képzés esetén)

Ezt túllépve fizetned kell.

Másrészt ha átsorolnak. Ha két aktív félév során a kötelezően teljesítendő tárgyak kreditértékének a felét (50%) nem szerzed meg, akkor átsorolnak téged költségtérítésre. Nyáron van az átsorolási ellenőrzés, amikor az őszi + tavaszi félévet együttesen ellenőrzik, ebben az ellenőrzésben az augusztusi vizsgaidőszakban letett tárgyak kreditértékei NEM számítanak bele, így fontos hogy ha rosszul állsz minden kreditet júliusban teljesíts!

 

Mi az a súlyozott tanulmányi átlag?

 

A félévben teljesített tantárgyak kreditértékének és érdemjegyének szorzata osztva a teljesített tárgyak kreditjeinek összegével. Tehát: Summa [Tárgykredit x Érdemjegy] / Summa [Teljesített Tárgykredit].

 

Mi az a kreditindex és korrigált kreditindex?A kredit index a félévben teljesített tantárgyak kreditértékének és érdemjegyének szorzata osztva 30-cal. Ennek alapján lehet valakinek 5,00-nál magasabb átlaga 5 jegyes értékelési rendszerben :)

A korrigált kreditindex mindez osztva a felvett/teljesített kreditekkel. Jobb esetben ennek értéke 1, tehát nem változtat az eredményen. Viszont, ha nem teljesítes valamit akkor 0,XX így arányosan rontja az átlagodat. 2012 szeptember előtt ez alapján számították a tanulmányi ösztöndíjat.

 

Van aláírásom, de nem sikerült a vizsga, ekkor mi a teendő?

 

Ez esetben a következő félévben megvan a lehetőséged arra, hogy csak vizsgáznod kelljen az adott tárgyból. Erre két mód van:

 • CV kurzus: "Csak Vizsga" - amikor az előző félévbe meghagyott vizsgalehetőségeid (3+1) terhére veszed fel a tárgyat, NEM számít új tárgyfelvételnek.
 • FM kurzus: "FelMentett" - új tárgyfelvétel 3+1 új vizsgalehetőséggel, viszont nem kell bejárnod az előadásokra, illetve gyakorlatokra.

 

Hogy kérik számon a tudásom?

 

Évközben: demonstrációval (demo), illetve zárthelyivel (zh). FONTOS, hogy az Intézeteknek legalább 2 alkalommal adniuk kell pótlási lehetőséget, ha beleszámít a jegyedbe, illetve feltétele a vizsgárabocsátásnak.

Évvégén: Gyakorlati jeggyel, Kollokviummal, Szigorlattal és Záróvizsgával.

A különbség ezek között az értékelés alapja, illetve a számonkért tananyag mennyisége:

 • Gyakorlati jegy a félévben nyújtott munka értékelése
 • Kollokvium: félév végi vizsga egy féléves tárgyból
 • Szigorlat: egy vagy több féléves tárgy lezárása az összes félév tananyagának számonkérésével.
 • Záróvizsga / Államvizsga: az összes eddigi tanulmányaidnak klinikai szempontok alapján való számonkérése, diploma előtti utolsó nagy vizsga.

 

Mi kell az aláíráshoz?

 

 • Gyakorlatok és az előadások 75 %-án való kötelező részvétel.
 • Ha az óraszám 25%-ánál kevesebbet hiányoztál, akkor a pótlásra lehetőséget kell biztosítaniuk.

 

Mikor áll fenn tantárgyelhagyás?

 

Akkor, ha nincs aláírásod, ha érvénytelen (nem mész el) vagy ha elégtelen a vizsgád. Utóbbi esetben (egy tárgyból) dékáni engedéllyel felveheted a rá épülő tárgyat (de csak ha van aláírásod) – és előbb le kell vizsgáznod majd abból, amiből nem sikerült a vizsga, és csak utána vizsgázhatsz abból, ami erre épült.

 

Egy tanárnál megbukni kétszer?

 

Ha kétszer egymás után ugyanannál a tanárnál kapsz elégtelen, a 3. alkalommal igényelhetsz másik vizsgáztatót (még akkor is, ha az a bizonyos 3. alkalom a következő félévben van - CV vizsga esetén).

 

Mire jó az UV-hét?

 

Csakis SIKERTELEN vizsga ismétlésére – vagyis sikeres vizsgát javítani ekkor már nem lehet!

 

Mikor mehetek ismét egy tárgyból?

 

Az adott vizsgát követő 3. naptári napon. Vagyis ha hétfőn nem sikerül vagy nem úgy sikerül egy adott vizsga, akkor csütörtökön ismét mehetsz.

 

Mi van, ha nem megyek el a vizsgára?

 

3 napon belül igazolnod kell a tárgy előadójánál, ha nem teszed, az indexbe „nem jelent meg” kerül, viszont 2013. februárjától kezdődően ez nem számít elpazarolt vizsgalehetőségnek.

 

Mi nem hiányozhat a vizsgáról?

 

Te, az INDEX és az esetleges UV csekk! Index nélkül nincs vizsga. UV csekk nélkül nincs Ismétlő Javító vizsga (3. ill. 4. vizsga). A további tanácsok, mint folyadék, csokoládé és alkalomhoz illő öltözet szintén hasznosak, de az első dolog, amit a táskádba teszel, mindig az index legyen! Anélkül az összes többi mit sem ér. Továbbá az indexbe illetéktelen bejegyzés nem kerülhet: közokirat-hamisításnak minősül!

Vannak olyan tárgyak, ahol kötelező bizonyos gyakorlati jegyzetek, illetve jegyzőkönyvek elvitele (pl. Élettan, Anatómia) ezen esetekben fontos ezeket se felejtsd otthon!

 

Egy tárgyból hányszor vizsgázhatok?

 

Felvett tárgyanként maximum 3+1 alkalommal lehet: vizsga (1.), Ismétlő vizsga (2.), Második Ismétlő vizsga / Ismétlő Javító vizsga (3.), félévente egyszer egy tárgyból Harmadik ismétlő vizsga / Második Ismétlő Javító vizsga (4.)

5. vizsga (Negyedik Ismétlő Vizsga / Harmadik Ismétlő Javító Vizsga) semmilyen körülmények között NEM kérhető a TVSZ szerint!

 

Egy tárgyat hányszor vehetek fel?

 

3 alkalommal. Ebből az első kettő ingyenes, míg a 3. alkalommal kredit arányosan (kb. 43 000 Ft / kredit, 9 kredites tárgynál 9*43 ezer Ft) kell fizetni a tárgyfelvételért. Negyedik tárgyfelvételre nincs lehetőség, így ha valaki egy tárgyat 3 felvétel után sem tud teljesíteni, megszűnik a hallgatói jogviszonya az egyetemmel. 

 

Írásbeli vizsga: utána kérdezhetek?

 

Igen, a vizsga után 30 perc áll rendelkezésedre, hogy kérdéseket tegyél fel az oktatónak, pl. egy tesztkérdésről.

 

Hol lehetek szakmai gyakorlaton?

 

A SOTE oktatási egységeiben, akkreditált helyeken vagy dékáni engedéllyel máshol (beiratkozás előtt kérvényezned kell). Ha 25%-nál többet hiányzol, nem teljesítetted a gyakorlatot!

 

Mi a záróvizsgára bocsátás feltétele?

 

A végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése (kreditek, szakmai gyakorlatok, teljesített félévek). A nyelvvizsga és diplomamunka nem feltétel. A megszerzéséig a passzív félévek száma nem haladhatja meg az összesített 4 félévet!

 

Mi a záróvizsga, államvizsga?

 

3+1 része van: írásbeli, szóbeli, gyakorlati + a diplomamunka védése.

A diplomamunka védése is a része (de külön kerül elbírálásra). Tanévenként min. 2 záróvizsga időszak van. Részjegyek átlaga adja az eredményt. Ha egyik elégtelen, csak azt a részt kell megismételni, viszont nem mehetsz tovább a következő részvizsgára. Záróvizsga kétszer ismételhető.

A záróvizsga 5. év folyamán történik. 10. félév elején évközben van a diplomamunka (szakdolgozat) védése, míg az abszolutórium megszerezését követően júniusban a közös írásbeli tesztvizsga, majd a szóbeli-gyakorlati vizsga.

 

Diplomamunka, szakdolgozat – mit kell tudnom róla?

 

Témalistából kell választani, ha nem, akkor hozzájárulást kell kérni; a témát befejezés előtt legalább egy évvel ki kell választani. Idegen nyelven is írhatod.

Formai követelmények: min. 50 000, max. 100 000 karakter, Times New Roman, 12-es betűméret. A terjedelembe a táblázat és az irodalomjegyzék is beletartozik, de az ábra, lábjegyzet és bibliográfia nem! Be kell fűzni/kötni egy dossziéba és 2 példányban be kell adni (legkésőbb a végzés évében február 15-ig).

A borítón legyen rajta a dolgozatod címe, a neved, évfolyamod, csoportod, a beadás ideje és a konzulens neve, illetve munkahelye.

A konzulensnél legalább 3-szor vagy köteles megjelenni:

 1. legkésőbb a végzés évében október 1.-ig – ekkor ismerteti szakdolgozat elkészítésével kapcsolatos követelményeket és tárgyi lehetőségeket,
 2. legkésőbb a végzés évében november 15.-ig – ekkor beszámolsz az addig végzett munkádról
 3. legkésőbb a végzés évében január 1.-ig – ekkor értékeli az eredményeid és eligazítást ad azok végleges formába öntéséhez.

A diplomamunkád meg kell védened: ez a háromtagú bizottsága előtt történik, melynek elnöke az oktatási szervezeti egység vezetője vagy helyettese, a konzulens és a tanszék egy oktatója.

Ha a diplomamunkád elégtelen, csak egy alkalommal pótolhatod.

Ha I. vagy II. helyezett rektorid van vagy lektorált tudományos folyóiratban elsőszerzős dolgozatot közölsz, a dékán adhat felmentést a megírás alól.

 

Mit kell tudni az oklevélről, kiadásáról és minősítéséről?

 

Magyar és angol vagy magyar és latin nyelven írják, csak akkor veheted át, ha van egy középfokú (B2) C típusú állami nyelvvizsgád. Ennek nyelve lehet angol, német, spanyol, francia, olasz, orosz vagy etnikai kisebbségi nyelv. Ez a feltétel a 2013. évi és azt követő diplomák kiadására érvényes (ennek értelmében megszűnt az alap egyetemi záróvizsga letételnének követelménye). A KORL/14/2013. számú rektori körlevél alapján.

A halmozott súlyozott tanulmányi átlag alapján 3 fokozat érhető el:

 • 2,00-3,50: rite;
 • 3,51-4,50: cum laude;
 • 4,51-5,00: summa cum laude

Díszoklevelet kérhetsz (adott pénzösszegért cserébe).

 

A szabályzat alól mentességet kaphatok?

 

Ha nem tanulmányi vagy anyagi kötelezettséget ír elő a szabályzat egy pontja, akkor kaphatsz mentességet a Tanulmányi Bizottságtól (méltányosság).

 

Ezt a kis összefoglalót készítette: Patonai Gabriella és Dúl Zoltán 

Utolsó frissítés / aktualizálás :: 2013. július 26.

SEMMELWEIS Linkajánló

Semmelweis Egyetem - Főoldal Semmelweis Egyetem - Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Magyar Fogorvostanhallgatók Egyesülete Semmelweis Egyetem - FOK Oktatási Centrum KönyvtárInstruktor Öntevékeny CsoportA Semmelweis Egyetem öregdiákjait összefogó szervezet Szinapszis - A Semmelweis Egyetem hallgatóinak lapja SotePédia - az egyetem összesített tudástáraSemmelweis Kiadó

Kik vagyunk mi?

A Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar Hallgatói Önkormányzatának képviselői vagyunk. Képviseljük a hallgatók érdekeit, részt veszünk a hallgatókat érintő szabályok meghozatalában. Segítünk az ösztöndíj számításban, különböző hallgatókat érintő rendezvényeket szervezünk.

Elérhetőségünk

Kapcsolódj hozzánk

Elérhetsz minket ezeken a csatornákon.