Tankönyvek, jegyzetek


Kedves Hallgatók!

 

Az alábbiakban láthattok egy listát évfolyamonként lebontva, amely tartalmazza a hivatalos kötelező, tankönyv és jegyzet gyüjteményt, illetve az ajánlott irodalmak listáját.

 

Évfolyam linkek: 

 

I. évfolyam

 

Tankönyvek:

 • Ádám V: Orvosi biokémia (Medicina)
 • Nyárasdy I,  Bánóczy J.: Preventív fogászat (Medicina, 2009.)
 • Belák: Lingua Latina Medicinalis
 • Belák: Orvosi terminológia
 • Csaba Gy, Madarász B: A sejt szerkezete (Semmelweis Kiadó, 2003)
 • Damjanovich-Fidy-Szöllősi: Orvosi biofizika (Medicina, 2006)
 • Donáth T: Fogorvosi anatómia. Odontológia (Semmelweis Kiadó, 2007)
 • Fehér E, Gallatz K, Székely: Maxillofacialis anatómia
 • Gergely P, Erdődi, Vereb: Általános és bioszervetlen kémia (Semmelweis Kiadó, 2005)
 • Sobotta: Az ember anatómiájának atlasza
 • Szentágothai J, Réthelyi M: Funkcionális anatómia I-II-III.
 • Tömböl T, Csillik, Kubik: Tájanatómia (Medicina)

 

Jegyzetek

 • Ádám V: Orvosi kémia és biokémia
 • Biofizikai és Sugárbiológiai intézet munkaközössége: Biofizikai gyakorlatok. 2005.
 • Csaba Gy: Fejlődésbiológia (2001)
 • Csermely-Hrabák-Mészáros: Bioorganikus kémia (szerk.: Mandl J.) (Semmelweis Kiadó, 2005)
 • Darvas-László: Sejtbiológia (Semmelweis Kiadó, 2005)
 • Fülöp A: Biológiai gyakorlatok (Semmelweis Kiadó, 2005)
 • Hrabák-Mészáros-Müllner: Orvosi kémia és biokémia feladatgyűjtemény (Semmelweis Kiadó, 2005)
 • Keszler G (szerk.): Orvosi kémiai és biokémiai gyakorlatok (Semmelweis Kiadó, 2006)
 • Mandl (szerk.): Biokémia. aminosavak, peptidek, szénhidrátok, lipidek, nukleotidok, nukleinsavak,  vitaminok és koenzimek (Semmelweis Kiadó, 2006)
 • Pataky I: Polgári Védelem (Semmelweis Kiadó)
 • Somogyi Gy, Hajdu F: Szövettani gyakorlatok (Semmelweis Kiadó, 2007)
 • Tóth M: Szervetlen kémia (Semmelweis Kiadó, 2006)
 • Tóth, Hegyesi: Bevezetés a humángenetikába (Semmelweis Kiadó, 2003)

 

Ajánlott irodalom

 • Donáth T: Lexicon Anatomiae - négynyelvű anatómiai szótár (Semmelweis Kiadó, 1999)
 • O. Fejerskov-J. Ekstrand-B.A. Burt: Fluoride in Dentistry, 2nd Edition Munksgaard, Copenhagen, 1996.
 • Norman O. Harris: Primary Preventive Dentistry. Edited by Norman O. Harris, O. Harris, Franklin Garcia-Godoy - 5th th. Appleton and Lange, Stamford, Connecticut, 1999.
 • Murray J: The Prevention of Oral Disease, 3rd ed. Oxford University Press, 1996.
 • Röhlich P: Szövettan (Semmelweis Kiadó, 2006)
 • Kühnel W: Szövettani atlasz
 • Kahle W: Anatómia I-II-III.
 • Vajda J:  Anatómiai atlasz I-II.
 • Vajda J, Csányi K: Metszetanatómia
 • Vajda J, Csányi K: Repetitio anatomiae (3CD-ROM)
 • Hans-Jürgen Gülzow: Präventive Zahnheilkunde: Grundlagen und Möglichkeiten der Karies- und Gingivitisprophylaxe. Carl Hanser Verlag, München, Wien, 1995.ISBN 3-446-17385-4
 • Belák: Szóalkotástan az orvosi terminológiában (Semmelweis Kiadó, 2005)
 • Kőhidai L: A kemotaxis biológiai és klinikai jelentősége  (heti 2 óra, előfeltétele: Orvosi Biológia I.)
 • Tóth S: A szex genetikája (heti 2 óra, előfeltétele: Orvosi Biológia I.)
 • Primary Preventive Dentistry. Edited by Norman O. Harris, Franklin Garcia-Godoy
 • 5thed. Appleton & Lange, Stamford, Connecticut, 1999. ISBN 0-8385-8129- 3
 • The Prevention of oral disease. Third edition. Edited by J.J.Murray, Oxford University Press, Oxford, New York, Tokyo, 1996. ISBN 0 19 2624571
 • Kopper L.-Schaff Zs.:            Patológia (Medicina Könyvkiadó Rt. Bp. 2006.)

 

 

II. évfolyam


Tankönyvek:

 • Ádám V:  Orvosi biokémia
 • Fonyó A-Ligeti: Az orvosi élettan tankönyve (IV. kiadás., 2008)
 • Fazekas Á (szerk.): Megtartó fogászat és endodoncia (Semmelweis Kiadó, 2006)

 

Jegyzetek

 • Hajdu F: Vezérfonal a neuroanatómiához (Semmelweis Kiadó, 2005)
 • Molnár F, Tóth A, Holló J: A konzerváló fogászati propedeutika alapjai
 • Enyedi P, Várnai P: Orvosi élettani gyakorlatok

 

Ajánlott irodalom

 • SH atlasz (Platzer W, Leonhardt H, Kahle W) Anatómia I-II-III.
 • SH atlasz (Kühnel W) Szövettani atlasz
 • Röhlich P: Szövettan (Semmelweis Kiadó, 2006)
 • Fonyó A: Élettan gyógyszerészhallgatók részére (II. kiad., 2005)
 • Bánóczy J, Gera I, Kóbor A: 50 éves a Fogorvostudományi Kar ( FOK)
 • Kollai M (szerk.): Élettani gyakorlatok orvostanhallgatóknak (Semmelweis Kiadó, 2005)
 • Kollai M (szerk.): Élettani gyakorlatok gyógyszerészhallgatóknak (Semmelweis Kiadó, 2005)

 

 

III. évfolyam:

 

Tankönyvek:

 • Ádám É: Mikrobiológia gyógyszerész- és fogorvostan-hallgatók részére + CD (Semmelweis Kiadó, 2006)
 • Cecil: A belgyógyászat lényege (1999)
 • Falus A, Buzás E, Rajnavölgyi É: Az immunológia alapjai (Semmelweis Kiadó, 2007)
 • Nyárasdy I,  Bánóczy J.: Preventív fogászat (Medicina, 2009.)
 • Fazekas Á (szerk.): Megtartó fogászat és endodoncia (Semmelweis Kiadó, 2006)
 • Fábián T, Götz Gy, Kaán M, Szabó L: A fogpótlástan alapjai (1997)
 • Gáti T, Szollár L, Szombath D: Kórélettani vademecum (1999)
 • Romics L (A magyar kiadás főszerkesztője. 2009.): Herold: Belgyógyászat orvosoknak, medikusoknak V. átdolgozott kiadás
 • Kovács Á: Maxillofacialis traumatológia  (Semmelweis Kiadó, 1999)
 • Martonffy K (szerk.): Fogászati radiológia (Semmelweis Kiadó, 2006)
 • Petrányi Gy: Belgyógyászati diagnosztika (1998)
 • Robbins: A atológia alapjai (Medicina 2009.)
 • Suba Zs: A szájüreg klinikai pathológiája (Medicina, 1999)
 • Suba Zs: Mikroszkópos pathológia medikusoknak (Medicina, 2007)
 • Suba Zs.-Barabás J.: A Szájüregi rák megelőzése (Medicina 2007)
 • Szabó Gy (szerk.): Szájsebészet, maxillofacialis sebészet ( 3. sz. bővített kiadás Semmelweis Kiadó, 2007)
 • Szarvas F, Csanádi M: Belgyógyászati fizikális diagnosztika alapjai (Semmelweis Kiadó, 2006)
 • Szende B,-Suba Zs: Bevezetés a hisztopathologiába (Medicina Könyvkiadó Rt. Bp.1999.)
 • Szollár L: Kórélettan (Semmeweis Kiadó, 2004)
 • Tóth Károly: Fogászat (Medicina 1997)
 • Zalatnai A: Gyakorlati Patológia-jegyzet (Semmelweis Kiadó, 2010.)
 • Zelles T: Orálbiológia (Medicina, 2007)

 

Jegyzetek

 • Nagy K: Mikrobiológiai gyakorlatok (Semmelweis Kiadó, 2006)
 

Ajánlott irodalom

 • Cowen PN, Smiddy FG: Pathológiai kérdezz felelek (Semmelweis Kiadó, 1994)
 • Gábor, Szende, Szegedi: Pathológiai kérdésgyűjtemény (1999)
 • Harrison: Belgyógyászati kézikönyv (Medicina, 2005)
 • Kopper L.-Schaff Zs.:            Patológia (Medicina Könyvkiadó Rt. Bp. 2006.)
 • Rozgonyi F:-Kónya J. : Orális mikorbiológia, immunitástan, diagnosztika és infekcio kontroll (Medicina2007.)
 • Schroeder, Krupp, Ticeney: Korszerű orvosi diagnosztika és therapia (2001)
 • Sonkodi I: Kriosebészet az orofacialis régióban (Semmelweis Kiadó, 2000)
 • Stock, Nehamér: Gyakorlati endodontia
 • Suba Zs, Barabás J: A szájüregi rák megelőzése (Medicina, 2007)
 • Tieney, McPhee, Papadokis: Korszerű orvosi diagnosztika és terápia
 • Tóth K: Fogászat (1997)
 • Tulassay Zs: A belgyógyászati alapjai (I-II kötet) (Medicina, 2008.)
 • Primary Preventive Dentistry. Edited by Norman O. Harris, O.Harris, Franklin Garcia-Godoy
 • 5thed. Appleton & Lange, Stamford, Connecticut, 1999.
 • The Prevention of oral disease. Third edition. Edited by J.J.Murray, Oxford University Press, Oxford, New York, Tokyo, 1996.
 • Fluoride in Dentistry. Second edition. Edited by O.Fejerskov, J. Ekstrand, B. A. Burt, Munksgaard Copenhagen, 1996. 

 

IV. évfolyam

 

Tankönyvek: 

 • Bitter I, Huszár I: Pszichiátriai alapismeretek fogorvosoknak (Semmelweis Kiadó, 2007)
 • Dési Illés: Népegészségtan (Semmelweis Kiadó, 2002)
 • Divinyi T (szerk.): Orális implantológia (Semmelweis Kiadó, 2007.)
 • Fazekas Á (szerk.): Megtartó fogászat és endodoncia (Semmelweis Kiadó, 2006)
 • Fábián T-Götz Gy-Kaán M- Szabó L: A fogpótlástan alapjai (Semmelweis Kiadó 1997)
 • Fejérdy P, Nagy G, Orosz M: Gerosztomatológia az időskor fogászata (Semmelweis Kiadó 2007)
 • Flautner: A sebészet és traumatológia tankönyve (Semmelweis Kiadó, 2003)
 • Fürst Zs: Farmakológia (Medicina, 2001)
 • Gaál Cs: Sebészet (Novotrade Kiadó)
 • Gera (szerk): Parodontológia (Semmelweis Kiadó, 2005)
 • Kopp M, Berghammer R: Orvosi pszichológia (2005)
 • Kovács J: A modern orvosi etika alapjai - bevezetés a bioetikába (2. kiadás, Medicina, 2006)
 • Nagy G, Fejérdy P. Orális diagnosztika (Medicina, 2005 ISBN: 963 242 979 6) (előkészületben a 2. kiadás)
 • Szántó Zs, Susánszky É: Orvosi szociológia (Semmelweis Kiadó, 2006)
 • Tompa A: Népegészségtani ismeretek (Semmelweis kiadó 2008) Előadások, gyakorlatok anyaga

 

Jegyzetek

 • Hidasi Z: Pszichiátria-gyakorlatok fogorvostan-hallgatóknak (Semmelweis Kiadó, 2007
 • Huszár I: A pszichiátria vázlata (HIETE, 1998)
 • Regöly-Mérei János: Általános és részletes sebészet (Semmelweis Kiadó, 2003)
 • Tompa A: Megelőző orvostan és népegészségtan. Egyetemi jegyzet. 2005. Előadások és gyakorlatok anyaga.

 

Ajánlott irodalom

 • Ádány R: Megelőző orvostan és népegészségtan Egyetemi tankönyv (Medicina kiadó 2006)
 • Boda Z, Bakó Gy: Klinikai alapismeretek fogorvos- és gyógyszerészhallgatóknak (Medicina, 2001)
 • Győrfi A.: Professzionális fogfehérítés(Medicina, 2007)
 • Divinyi T: Fogászati implantológia (1999)
 • Divinyi T: Implantációs fogpótlások a fogorvosi gyakorlatban (2002)
 • J. Linde Blackwell 2008 Clinical Periodontology and Implant Dentistry
 • Laskaris & Scully Springer 2002 Periodontal Manifestation of Local and systemi Diseases
 • Kertai P: Megelőző orvostan. 1999.
 • Kopp M, Kovács M: A magyar népesség életminősége az ezredfordulón (Semmelweis Kiadó, 2005)
 • Közegészségtan. A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi tudnivalók
 • Németh E: Orvosi kommunikáció Szöveggyűjtemény (Semmelweis Kiadó, 1997)
 • Pilling J: Orvosi kommunikáció, 2004.
 • Rajna P:  Ideg- és elmegyógyászati szakkifejezések
 • Rajna P: Táblázatos ideggyógyászat háziorvosok és fogorvosok részére (Trier Bt., 2000)
 • Tompa A: Kémiai Biztonság és Toxikológia
 • Tringer L: A pszichiátria tankönyve (Semmelweis Kiadó, 2004)
 • Bőrgyógyászat Online elérhető ajánlott irodalom: www.lib.sote.hu  - Adatbázisok, adattárak -OVID Books@OVID - Dermatology - Fitzpatrick’s Dermatology in General Medicine
 • Nagy Gábor: Nyálmirigy betegségek Medicina Könyvkiadó Rt. Budapest. 2000. ISBN: 963-242-5480
 • Fejérdy Pál, Nagy Gábor, Orosz Mihály: Gerosztomatológia. (az időskor fogászata)Semmelweis Kiadó   Budapest 2007.ISBN: 978-963-9656-543     

  

V. évfolyam

 

Tankönyvek:

 • Boda M, Sulyok E: Gyermekgyógyászat (Medicina, 2004)
 • Dénes J, Gábris K, Hidasi Gy, Tarján I (szerk.): Gyermekfogászat, fogszabályozás (Semmelweis Kiadó, 2004 ISBN 963 9214 353 egyetemi tankönyv, harmadik átdolgozott kiadás)
 • Divinyi T (szerk.): Fogászati implantológia (Semmelweis Kiadó, 2007, megjelenés alatt)
 • Dobozy, Horváth, Hunyadi, Schneider: Bőrgyógyászat (Eklektikon Kiadó, 1998)
 • Fazekas Á (szerk.): Megtartó fogászat és endodoncia (Semmelweis Kiadó, 2006)
 • Fábián T-Götz Gy-Kaán M-Szabó L: A fogpótlástan alapjai (Semmelweis Kiadó 1997)
 • Fejérdy P, Nagy G, Orosz M: Gerosztomatológia - az időskor fogászata (Semmelweis Kiadó, 2007)
 • Gőbl G: Oxyológia (2001)
 • Nagy G, Fejérdy P: Orális diagnosztika (Medicina)
 • Németh J, Farkas Á: Szemészet fogorvostan-hallgatóknak (Semmelweis Kiadó, 2007)
 • Papp Z (szerk.): Szülészet-Nőgyógyászat + DVD (Semmelweis Kiadó, 2006)
 • Ribári O, Répássy G, Hirschberg A, Rezek Ö: Fül-orr-gégészet fogorvostanhallgatók számára (Medicina,  2004)
 • Sonkodi I: Orális és maxillofaciális medicina (Semmelweis Kiadó, 2006)
 • Sótonyi P: Igazságügyi orvostan (Semmelweis Kiadó, 2005)
 • Szabó Gy (szerk.): Szájsebészet, maxillofacialis sebészet (3. bővített kiadás, Semmelweis Kiadó, 2005)

 

Ajánlott irodalom

 • Divinyi T: Fogászati implantológia (Spinger Hungarica Kiadó, 1999)
 • Divinyi T: Implantációs fogpótlások a fogorvosi gyakorlatban (Springer Hungarica Kiadó, 2002)
 • Fejérdy P: Fogorvosi ismeretek   Tesztkérdés  gyűjtemények és magyarázatok (Medicina, 2004)
 • Fejérdy P: Gerosztomatológia-Geroprotetika. II. félév (10 szemeszter), heti 1 óra
 • Kötelező spec. koll.
 • Maródi L: Gyermekgyógyászat (Medicina)
 • Orosz M: Praxisszervezés-Praxis-Management (1993)
 • Ribári O: Fül-orr-gégészet, fej-nyaksebészet (Medicina, 1999)
 • Sonkodi: Orális medicina (Semmelweis Kiadó, 1996)
 • Süveges I:  Szemészet (1998)
 • Tóth K: Fogászat (Medicina, 1997)
 • Túri S.: A gyermekgyógyászat alapjai orvostanhallgatóknak (2005)

SEMMELWEIS Linkajánló

Semmelweis Egyetem - Főoldal Semmelweis Egyetem - Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Magyar Fogorvostanhallgatók Egyesülete Semmelweis Egyetem - FOK Oktatási Centrum KönyvtárInstruktor Öntevékeny CsoportA Semmelweis Egyetem öregdiákjait összefogó szervezet Szinapszis - A Semmelweis Egyetem hallgatóinak lapja SotePédia - az egyetem összesített tudástáraSemmelweis Kiadó

Kik vagyunk mi?

A Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar Hallgatói Önkormányzatának képviselői vagyunk. Képviseljük a hallgatók érdekeit, részt veszünk a hallgatókat érintő szabályok meghozatalában. Segítünk az ösztöndíj számításban, különböző hallgatókat érintő rendezvényeket szervezünk.

Elérhetőségünk

Kapcsolódj hozzánk

Elérhetsz minket ezeken a csatornákon.