Munkacsoportok

Szeretném bemutatni a FOK HÖK munkáját, hogy egy kis betekintést nyerjetek az Önkormányzat életébe. Sokan kérdezik, hogy mi mit is csinálunk? Először a FOK HÖK felépítését vázolnám fel az érthetőség kedvéért egy ábrával.

Az Elnökség áll az elnökből és a két alelnökből. Ők képviselik a karunkat egyetemi üléseken, bizottságokban, reprezentálnak egyetemi rendezvényeken. A munkacsoportok és bizottságok vezetőivel együtt alkotják a Vezetőséget. Vezetőségi hatáskörbe tartozik, ha halasztást nem tűrő dologban döntés kell hozni. A munkacsoportok saját területüknek megfelelő feladatokat látnak el.

 

Az Ellenőrző Bizottság feladatai közé tartozik a FOK-HÖK szabályok szerinti működésének biztosítása, munkacsoportok felügyelete és a jegyzőkönyvek vezetése.

 

A Diákjóléti Bizottság (DJB) bírálja el első körben a szociális támogatást, és az ösztöndíj-átlag kiszámítása is a hatáskörébe tartozik. A DJB-nek minden évfolyamon van egy felelőse, aki az adott évfolyamot érintő DJB-feladatokat látja el. A munkacsoport vezetője fogja össze és irányítja az évfolyamokon a munkát.

 

A Tanulmányi munkacsoport minden évben az OHV (Oktatók Hallgatói Véleményezése) kérdőívek kitöltetését és kiértékelését végzi. Részt vesz a Tanulmányi Bizottság tevékenységében, és a hallgatók tanulmányi ügyekben való képviselésében.

 

A Manager és Informatikai munkacsoport feladatai közé tartozik az informatikai részről a Hallgatói Levelezőrendszer népszerűsítése, hallgatók segítése (elfelejtett jelszó, segédanyagok). A munkacsoport irányítása alatt zajlik az évenként megrendezett  EDUCATIO kiállítás, amin a felvételizők (leendő FOK-osok) tudhatnak meg minél többet a karunkról. E mellett pedig a 2011 évtől a saját kari Nyíltnap megrendezése.

 

A Külügyi munkacsoport az alelnökség alá tartozik tavaly óta. A cseregyakorlatokkal, külföldi ösztöndíj lehetőségekkel kapcsolatban őket keressétek, személyesen pedig Dánielfy Rékát (IV. év).

 

A Sport munkacsoport feladatai közé tartozik az egyetemi Sportnap szervezése, illetve a hallgatókat érintő sportversenyek és sportlehetőségek hirdetése, promótálása. 

 

A HÖK-be minden évfolyam öt embert delegálhat, akiknek személyét szavazással döntik el minden év szeptember végén - október elején. Így a kari HÖK választmány létszáma mindösszesen 25 főt tesz ki. Minden évfolyam saját érdeke, hogy képviselje magát a HÖK-ben, hiszen az üléseken mindenki figyelemmel tudja kísérni a rá vonatkozó változásokat, információkat.

 

Azzal zárnám soraimat, hogy igyekszünk minél jobban képviselni a hallgatók érdekeit, orvosolni a felmerülő problémákat. Szeretnénk, ha ezek a diákévek mindenkinek a szép emlékekről lennének emlékezetesek. Bármi olyan problémátok felmerül az egyetemmel kapcsolatban, amit nem tudtok megoldani vagy nem találtok rá sehol választ, mi itt vagyunk és segítünk nektek benne. Ne féljetek kérdezni, mi segítünk és értetek vagyunk.

 

 

Dúl Zoltán

Manager és Informatika munkacsoport vezetője (2011-2013)

SEMMELWEIS Linkajánló

Semmelweis Egyetem - Főoldal Semmelweis Egyetem - Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Magyar Fogorvostanhallgatók Egyesülete Semmelweis Egyetem - FOK Oktatási Centrum KönyvtárInstruktor Öntevékeny CsoportA Semmelweis Egyetem öregdiákjait összefogó szervezet Szinapszis - A Semmelweis Egyetem hallgatóinak lapja SotePédia - az egyetem összesített tudástáraSemmelweis Kiadó

Kik vagyunk mi?

A Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar Hallgatói Önkormányzatának képviselői vagyunk. Képviseljük a hallgatók érdekeit, részt veszünk a hallgatókat érintő szabályok meghozatalában. Segítünk az ösztöndíj számításban, különböző hallgatókat érintő rendezvényeket szervezünk.

Elérhetőségünk

Kapcsolódj hozzánk

Elérhetsz minket ezeken a csatornákon.