Statisztika

Látogatók
20863
Cikkek
311
Cikkmegtekintések találatai
604607

Fokos Cikkek

A fogorvossá válás utolsó lépcsőfoka

Fogorvosok avatása a Madách Színházban

2013. július 6-án különleges alkalomból gyűltek össze a végzős hallgatók a Madách Színház épületében: délelőtt került sor orvossá avatásukra. Az eseményen részt vettek az Egyetem és a Kar elnökségében helyet foglaló vezetők is – az eseményt személyesen Prof. Szél Ágoston rektor úr nyitotta meg.

2013-ban 131 fogorvosjelölt avatása történt meg: 81 magyar, 37 angol és 13 hallgató német nyelven végezte tanulmányait. 16-an summa cum laude, 98-an cum laude, 17-en rite minősítéssel szerezte meg a fogorvosdoktori címet.

Az eskütétel után a Kar dékánjának és a Rektor Úrnak az avató szavai következtek, majd a doktorjelöltek egyesével a színpadra lépve kézfogással erősítették meg a doktorrá avatást.

A Balogh Károly Emlékérem és Jutalomdíj átadása követte az eseményeket, melyet Trimmel Bálint nyert el, és vehetett át az elnöki asztalnál. Ezután a Máthé Gyula díj átadása következett, melyben Varga-Homola Zsuzsanna és Trimmel Bálint részesült.

A köszöntők után Dr. Szél Ágoston rektor úr zárta az ünnepi Szenátusi ülést.

Ezúton is gratulálunk a frissen avatott orvosoknak, valamint a díjazottaknak, és munkájukhoz sok sikert és kitartást kívánunk!

Előtérben fogaink védelme

- avagy Fogászati prevenció az I. Magyar Egyetemi és Főiskolai Vízilabda-bajnokságon -

2013. március 23-án a Császár-Komjádi Béla Uszoda megtelt vízilabdásokkal, edzőkkel, rajongókkal, szervezőkkel és nem utolsó sorban olyan érdeklődőkkel, akiket nemcsak a vízilabda, hanem a saját és családjuk egészségének a védelme is érdekel. Az eseményen az MFHE is képviselte karunkat, a HÖK támogatásával. Íme egy rövid beszámoló, hogy is jött ez létre, és miért is érdemes időt szánni a prevencióra!

Tovább »»

Pénzkérdés

 Új tanulmányi ösztöndíjrendszer a Fogorvostudományi Karon

 

2011. júniusában az Egyetem vezetése szenátusi határozatban döntött egy új, súlyozott átlagon alapuló ösztöndíjszámítás bevezetéséről. A változtatás a hallgatói önkormányzatok közös egyeztetésének eredményeként jött létre, és elsősorban a pénzügyi keret kiegyensúlyozottabb, igazságosabb elosztását, valamint az ún. “kreditvadászat” megszüntetését célozta. Az új szabályok valamennyi karon egységesen 2012. szeptember 1-én léptek életbe, azonban a legtöbb hallgató számára még ma is kérdéses, hogy pontosan miben és mennyit változott az ösztöndíjak helyzete. Az új rendszer születésének körülményeiről és a  fogorvostanhallgatókat érintő kérdésekről Trimmel Bálinttal, a FOK Hallgatói Önkormányzatának elnökével beszélgettünk. 

Szinapszis: Mikor merült fel először az új ösztöndíjszámítási módszer gondolata?

Trimmel Bálint: Először körülbelül két és fél éve kezdtünk el ezzel foglalkozni a FOK HÖK-ön belül, bár akkor még nem annyira a módszer, mint inkább az igény jelent meg a beszélgetéseinkben.  

 

Az igény?

Igen, azt vettük ugyanis észre, hogy a kreditindexen alapuló ösztöndíjszámítás kiskapukat, anomáliákat hozott létre a rendszerben. Azzal, hogy egy önkényesen meghatározott harmincas számhoz viszonyította a teljesítményeket, kirívó esetben akár 7,0 feletti ösztöndíjindex is elérhetővé vált, ráadásul ehhez nem volt szükséges valamennyi tárgyat ötös érdemjeggyel teljesítenie az adott hallgatónak.  A magasabb ösztöndíjhoz mindössze minél több felvett és teljesített kreditre volt szükség, ami végső soron egy plafon nélküli versenyt generált a hallgatók között.

 

A fő problémát a túl sok ösztöndíjas jelentette, a túl magas kiutalandó összegek vagy az, hogy az ösztöndíj szó értelme torzul, ha a minőség helyett a mennyiség dominál ?

A válaszok: nem, nem és részben. Az első kettő dinamikusan mozgó kategória, mind a részesülők köre, mind az összegek a körülményeknek megfelelően változtak.  A valódi gond két másik területen jelentkezett: egyrészt a kötelező tárgyaikat kitűnőre teljesítők sokszor csak a mezőny második harmadába fértek be, másrészt a szabadon választható tárgyak a kreditvadászok célkeresztjébe kerültek. Utóbbiak pusztán azért vettek föl egy-egy kurzust, mert az ún. “könnyű kreditet” jelentett, azaz minimális energiabefektetéssel, vagy akár anélkül is elvégezhető volt. Ennek eredményeként persze azok maradtak le a kurzusról, akiket az valóban érdekelt volna.

 

Mennyiben jelent megoldást ezekre a problémákra az új rendszer, röviden össze tudnád foglalni, hogyan működik az új számítás?

Az új számítás alapját a súlyozott átlag jelenti, melyben az osztótényező minden hallgató esetén az általa felvett kreditek összege. Például ha huszonnégy kerditet kellett felvennem az adott félévben és valamennyi tárgyból jelesre vizsgáztam, akkor a számlálóban a tantárgyak kreditértékeinek és az érdemjegyek szorzatainak összege (24*5=120) jelenik meg, amelyet a felvett kreditek mennyiségével kell osztanom (120/24=5) - így kapom meg a számítás alapját képző kreditsúlyozott átlagot. Ez alapján a tanulmányi teljesítmény értékelése objektívebbé válik, maximum ötös átlag érhető el. 

 

Ezesetben megéri egyáltalán szabadon választható tárgyakat felvenni? 

Igen. Hiszen minden megszerzett jeles érdemjegy felfelé mozdítja a tanulmányi átlagot. 

Emellett a többet vállalókat is szerettük volna jutalmazni, ezért  kari szinten bevezettünk egy korrekciós tényezőt.  Ez röviden annyit jelent, hogy a súlyozott átlagot szabadon választható kreditenként 1,015 tényezővel szorozzuk. Így például, ha valaki teljesít egy két kredites szabadon választható tárgyat, a súlyozott tanulmányi átlaga 1,03 szorzótényezővel nő. Persze figyelnünk kellett arra is, hogy ne alakuljon ki újabb kiskapu a rendszerben, ezért a figyelembe vehető, szabadon választható kreditek számát hatban szabtuk meg, azaz a maximális korrekciós tényező 1,09, a legnagyobb elérhető átlag 5,45 lett.

 

Mit várt a FOK HÖK az új rendszertől? Hogy látjátok, a kiskapuk befoltozásán túl van más előnye is a váltásnak?

Abszolút van, ráadásul hálás helyzetben vagyunk, hisz kevéssé kell találgatnunk - az eredmények egy része már most látszik. Mivel a jelenlegi rendszerben elég a kötelező tárgyakra koncentrálni, a hallgatóknak érezhetően több például a szabadideje, a szabadon választható tárgyakat valóban azok vették fel, akiket az adott tárgy érdekelt, és nem utolsó sorban valószínűleg a hallgatók tanulmányi eredményei is javulnak majd azáltal, hogy az energiáikat a kötelező tárgyakra összpontosíthatják, kreditvadászat helyett. 

 

Mekkora a tanulmányi ösztöndíjkeret és mi alapján oszlik meg a hallgatók között?

Tanulmányi ösztöndíjra a hallgatói normatíva 64%-a áll rendelkezésünkre, ezt az összeget kell évfolyamonként szétosztani a Térítési és Juttatási Rend rendelkezései alapján az arra jogosult hallgatók legfeljebb 50%-a között. Az elosztás legfontosabb feltételei, hogy az lineáris függvény alapján történjen, az előző féléves tanulmányi eredmények alapján. Azonos tanulmányi eredmény esetén azonos összegű ösztöndíj illesse meg a hallgatót úgy, hogy a legnagyobb és legkisebb ösztöndíj közötti hányados legalább 3, míg a legkisebb érték legalább a hallgatói normatíva 5%-a, azaz 5950Ft legyen.

 

Hogyan lesz valaki ösztöndíjra jogosult?

Minden államilag támogatott képzésben részt vevő, aktív hallgatói státusszal rendelkező hallgató jogosult tanulmányi ösztöndíjra az I. évfolyam második félévétől kezdődően, abban az esetben, ha valamennyi kreditértékkel rendelkező kötelező tárgyát, illetve a mintatanterv alapján előírt kötelező kreditmennyiséget, azaz legalább az előírt kötelező tárgyainak megfelelő kreditmennyiséget teljesítette. Fontos tehát, hogy aki ezeknek a feltételeknek megfelel, még nem kap automatikusan ösztöndíjat, csak akkor, ha a felső 50%-ban van.

 

Hogy érzitek, a fogorvostanhallgatóknak tetszik az új rendszer?

Alapvetően pozitív  visszajelzéseket kaptunk a hallgatók felől. Sajnos tökéletes és mindenki számára megfelelő elosztási rendszer nem létezik, viszont  tanulmányi ösztöndíjhoz ezentúl ténylegesen csak olyan hallgatók jutnak majd, akik kiemelkedő eredményt érnek el. Ennek mi mindenképpen örülünk.

 

A cikk eredetileg a Szinapszis hallgatói lap 2012. novemberi számában (8-9. oldal) jelent meg. Változatlan formában tettük közzé. Szöveg: Vad László Ádám Kép: Reszkető Róbert

Az a bizonyos másodév

Minden egyetemen megvannak a nehezebb évek, a mérföldkövek, azok a próbatételek, akadályok, amelyeket, ha sikeresen veszel, akkor már megnyugodhatsz, mert biztos, hogy elvégzed a sulit. Ilyen nálunk a másodév. De vajon mennyiben nehezíti mindezt a hosszú évek során elterjedt nézet, miszerint valóban ez a vízválasztó?

Tovább »»

Új csoport, új emberek…

Sajnos előfordul, hogy bármennyire is tanulsz, évismétlésre kényszerülsz. Ekkor nagyon sok új csoporttársad lesz, és nem lesz egyről a kettőre közvetlen a kapcsolatotok, ráadásul sok embernek fog a régi csoportja hiányozni. Leggyakrabban a harmadévesek találkoznak ezzel a problémával, ami valójában nem is probléma, csak egy újabb kaland kezdete.

Tovább »»

SEMMELWEIS Linkajánló

Semmelweis Egyetem - Főoldal Semmelweis Egyetem - Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Magyar Fogorvostanhallgatók Egyesülete Semmelweis Egyetem - FOK Oktatási Centrum KönyvtárInstruktor Öntevékeny CsoportA Semmelweis Egyetem öregdiákjait összefogó szervezet Szinapszis - A Semmelweis Egyetem hallgatóinak lapja SotePédia - az egyetem összesített tudástáraSemmelweis Kiadó

Kik vagyunk mi?

A Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar Hallgatói Önkormányzatának képviselői vagyunk. Képviseljük a hallgatók érdekeit, részt veszünk a hallgatókat érintő szabályok meghozatalában. Segítünk az ösztöndíj számításban, különböző hallgatókat érintő rendezvényeket szervezünk.

Elérhetőségünk

Kapcsolódj hozzánk

Elérhetsz minket ezeken a csatornákon.