• Guinness Rekord kísérlet résztvevői. - 2012. április 12.

  • Guinness Rekord kísérleten a résztvevők sora a beléptetésnél. - 2012. április 12.

  • Fogászati vizsgálat a Guinness Rekord kísérlet alatt - 2012. április 12.

  • Interdentális fogkefék, ezekkel végeztük a Guinness Rekord kísérletet - 2012. április 12.

Gólya Oldalak

Hallgatói Önkormányzat (HÖK)


 

Mi is az a HÖK?

 

 A Hallgatói Önkormányzat vagy Hallgatói Képviselet (HÖK, HK) a hallgatók által választott képviselőkből álló testület, melynek legfontosabb feladata az 

egyrészt érdekképviselet: képviselik a hallgatók érdekeit a döntéshozó testületekben, közvetítik a hallgatók véleményét az oktatók és az Egyetem vezetése felé, segítséget és tanácsokat nyújtanak a hallgatóknak problémás tanulmányi ügyeik esetén, megállapítják a tanulmányi és a szociális ösztöndíjak összegét, kiírják és továbbítják a hallgatóknak szánt pályázatokat.

másrészt rendezvényszervezés: A hallgatói élet szervezéséről gondoskodó két nagy szervezet a HÖK és az IÖCS, melyek egymást segítve azért dolgoznak, hogy hallgatókat a sok tanulás mellett egy színes, pezsgő élet vegye körül az egyetemen. A HÖK Sportbizottsága változatos és kreatív módon (pl. a híres NET-futás, Egyetemi Sportnap), több programmal biztosít lehetőséget és bíztat mozgásra minden évben; a Kulturális Bizottság a kedvezményes színházjegyektől kezdve a szintén hagyománnyá vált Semmelweis Tavaszi Fesztiválig számos formában közvetíti a kultúrát a tudományban néha elveszett hallgatók felé. A szervezet az összegyetemi nagyrendezvények szervezéséből is kiveszi a részét: az Instruktor Öntevékeny Csoporttal (IÖCS) közösen szervezi évek óta a Semmelweis Karnevált, és segítséget nyújt az IÖCS-nek a Gólyatábor és a Gólyabál megszervezéséhez.

 

 

Hogyan épül fel a HÖK?

 

Minden kar rendelkezik saját Hallgatói Önkormányzattal, a kari hallgatói önkormányzatok működését pedig az EHÖK (Egyetemi Hallgatói Önkormányzat) fogja össze, melyet a karok választott vezető képviselői alkotnak. Az EHÖK legfőbb feladata, hogy összehangolja az egyes karok döntéseit és véleményét, hogy a hallgatóság egységként léphessen fel az Egyetem döntéshozó testületeiben, így jobban érvényesítse a hallgatói érdekeket. 

 

Én is lehetek HÖK-ös?

 

Természetesen, hiszen már elsősként is indulhatsz a HÖK képviselői választásán. A HÖK-nek ugyanis minden hallgató választó és választható tagja. Minden évfolyam meghatározott számú képviselőt delegálhat a kari HÖK-be. A tanév elején tartandó választásokon a hallgatók választják meg az induló jelöltek közül a képviselőket, akik egy évig az általuk választott bizottság, munkacsoport(ok) tagjaiként látják el feladataikat. A HÖK-ös munka különböző feladatokért felelős bizottságokban zajlik (pl. Oktatási Bizottság, Diákjóléti Bizottság...), így minden HÖK képviselő megtalálhatja azt a területet, ami leginkább neki való. A Fogorvos Karon évfolyamonként 5 embert lehet megválasztani így összesen 25 fő a hallgatói képviselet választmánya.

 

Milyen nagyobb feladatok tartoznak az EHÖK-höz?

 

A EHÖK emellett számos szolgáltatást biztosít a hallgatóknak. A Nagyvárad téri Elméleti Tömbben (NET) több hallgatói helyiséget tart fenn, köztük a Diákcentrumot (DC), mely rendszeresen fejlesztett informatikai eszközökkel várja a hallgatókat. Támogatja az Egyetemi Karrieriroda működését, valamint a Gólyatábor, a Gólyabál és nem utolsó sorban Semmelweis Karnevál létrejöttét. Képviselik az egyetemet és segítik az egyetem prómocióját a Nyíltnapon és az Educatio Oktatási Kiállításon. Az EHÖK adja ki az egyetemi hallgatói lapot, a Szinapszist, melynek különszámát tartod éppen a kezedben. Az EHÖK az elmúlt években számos eredményt ért el a hallgatói élet fejlesztése terén. Kidolgozta és elfogadtatta a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat módosítását, melynek egyik legfontosabb pontja, hogy a hallgató évente egyszer egy tárgyból negyedik vizsga tételére is jogosult. Bővítette és fejlesztette a hallgatói területeket (pl. a „híd” a NET-ben), ezzel szép és rendezett társalkodó és közösségi helyiségeket teremtett a hallgatók számára. Új, igazságosabb tanulmányi ösztöndíjrendszert dolgozott ki, valamint támogatta új hallgatói programok megvalósítását.

 

 

Mit csinál a FOK HÖK?

 

A FOK HÖK szoros együttműködésben az többi kar hallgatói önkormányzatával közreműködik az Egyetemi Sportnap és Semmelweis Tavaszi Fesztivál szervezésében. Minden évben megrendezi az egyik legnagyobb rendezvényüket, a FOK Kari Napokat, ahol a változatos programok fő jellegzetessége, hogy kifejezett hangsúlyt kapnak a tanár-diák vetélkedők, sportversenyek, sőt az idei évben tombolával és koncertekkel egybekötött Guinness rekord kísérletet is végrehajtottak! Az idei évtől kezdődően egy megújult honlap képviseli a hidat a képviselők és a hallgatók között: http://www.sefokhok.hu/ címen, amelyet jelenleg is olvasol :) Az aktív hallgatói életet jól jellemzi, hogy az idei Semmelweis Karnevál egyik főszervezőjét is a FOK HÖK adta, valamint a Semmelweis Tavaszi Fesztiválban is jelentős szerepet vállalt a szervezet. 

 

SEMMELWEIS Linkajánló

Semmelweis Egyetem - Főoldal Semmelweis Egyetem - Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Magyar Fogorvostanhallgatók Egyesülete Semmelweis Egyetem - FOK Oktatási Centrum KönyvtárInstruktor Öntevékeny CsoportA Semmelweis Egyetem öregdiákjait összefogó szervezet Szinapszis - A Semmelweis Egyetem hallgatóinak lapja SotePédia - az egyetem összesített tudástáraSemmelweis Kiadó

Kik vagyunk mi?

A Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar Hallgatói Önkormányzatának képviselői vagyunk. Képviseljük a hallgatók érdekeit, részt veszünk a hallgatókat érintő szabályok meghozatalában. Segítünk az ösztöndíj számításban, különböző hallgatókat érintő rendezvényeket szervezünk.

Elérhetőségünk

Kapcsolódj hozzánk

Elérhetsz minket ezeken a csatornákon.