Gólya Oldalak

A Fogorvostudományi Kar (FOK)

Semmelweis Egyetem - Fogorvostudományi Kar címere

Mint leendő fogorvosoknak, érdemes tisztában lennünk, hogy oktatásunk miként valósulhatott meg Magyarországon. Az évkönyvben és sok más helyen a FOK története sok-sok évszámmal, túl szárazan van tálalva: íme, egy olvasmányosabb verzió, kicsit hallgató-barátiabb köntösben. /Előtte érdemes az Egyetem történetét elolvasni, hogy teljesen képben legyetek. :) /


A Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar - kari tanácsaA FOK Kari Tanács 2011/2012

 

Mint azt a SOTE történeténél olvashattátok, Mária Teréziával kezdődött minden: ő volt az, aki beindította az orvosképzést. Mikorra már odáig eljutottunk, hogy az egyik fő probléma a latin nyelven folyó oktatás volt, akkor kezdődött el a mi történelmünk. 1844-től Nedelkó Döme tartott fogászati előadásokat (aki egyébként olykor, ha kellett, a saját lakásán is tartotta őket!). Később Barna Ignác volt jelentős alak, akinek a nevét azért illik ismerni, mert az első magyar fogászati tankönyvet ő jelentette meg.

Közben az egyetemen a helyszűke volt a probléma, és amint ez megoldódott (1900 körül), nálunk is fordulat következett be: odontotechnikai laboratóriummal gazdagodtunk, és a fogászati szakágak is kiteljesedhettek – a megfelelő körülmények az egyetem életén nagyot lendítettek. 1909-ben pedig Európa elismerését is kivívtuk: a Mária és a Pál utca híres telkén felépült a kontinens egyik legjobban felszerelt klinikája, a Stomatológiai Klinika. Ezt az épületet anno fogorvosok pénzéből építették fel (nem állami pénzből!) a jövő ifjainak szebb boldogulása érdekében, S ma ebben az épületben található a Szájsebészeti Klinika. Becsüljétek meg! A nemzetközi elismertségünket mi sem bizonyítja jobba, hogy az első Nemzetközi Stomatológus Kongresszust nálunk rendezték 1931-ben. Szabó József igazgató ebben és a szakorvosképzés fellendülésében játszott nagy szerepet.

A háború után a szakorvosok száma drámaian lecsökkent (sokan elestek, akik nem, azok közül pedig sokan emigráltak). Emellett „nem érte meg” erre adni a fejüket, hiszen először az orvosit kellett elvégezni, és a tanulmányi idő igen hosszú volt (gondoljunk csak arra, hogy ma sokan épp emiatt választják a FOK-ot az ÁOK helyett, biztos tudtok, vagy fogtok tudni ti is legalább egy ismerőst, akinek a választásában ez nagyban közrejátszott). Az igény pedig nőtt, nemcsak azért, mert kevesen voltak a szakorvosok, hanem azért is, mert a betegbiztosítási rendszer megváltozott: ingyenes lett a fogászati ellátás.

Minden arra mutatott, hogyha nem változtatnak, komoly gondok lesznek: innen jött az ötlet, hogy válasszák le a fogorvosképzést. Érdekes, hogy az a háború, ami alapvetően az egyetemet nagyon rosszul érintette, egyben elindította a szorosabban vett történelmünket – tényleg igaz a mondás, hogy minden rosszban van valami jó.

Így az új típusú fogorvosképzés 1952-ben Balogh Károly vezetésével, a fogorvos-tudományi kar pedig 1955-ben alapult meg. Ekkor tanított Földvári Imre (odontotechnológia, a FOCI-ban az ő nevét viseli a tanlabor), Szokoló-Syllaba Béla (érzéstelenítés és fogsebészet) és még sokan mások.

A helyszűke itt is jelentkezett, így három új klinika létesült (Konzerváló Fogászati, Fogpótlástani, Gyermekfogászati), ezek a Mikszáth téren kaptak helyet. A felszerelés pedig fokozatosan javult (turbina, jegyzetek).

Azóta számos tantervi reform következett. A kilencvenes évek közepén változott a képzési forma és új tanszékek is alapultak: Orálbiológiai Tanszék (1978), Parodontológiai Klinika (1997). Sok bővülés és felújítás jellemezte az elmúlt időszakot, és új tantárgyak is megjelentek: preventív fogászat, oralis diagnosztika, oralis medicina, gnatológia. 2003-tól pedig bevezetésre került a kreditrendszer.

2007-ben átadásra került a mindenki által csak FOCI-ként emlegetett hétemeletes épület a Szentkirályi utcában, ami igazán megfelel a mai kor elvárásainak.


A FOCI épülete

A mai állást pedig már ismeritek. 5 éves képzés elméleti, preklinikai és klinika modullal, majd szakorvosképzés. Az első évben már találkozhatsz egy-egy fogászati tantárggyal (pl. anyagtan), másodévben műfogakon gyakorolhatsz fúrógéppel, majd harmadévtől (2. félévtől) már ténylegesen beteget kezelsz felügyelet mellett. Első, harmad- és negyedév után pedig nyári gyakorlatokon mélyítheted tovább a tudásodat. Az eltelt öt év után praktizálhatsz is, vagy szakosodhatsz (pl. parodontológia, fogszabályozás).

Mint egyetemünk színvonalát is mutatja, külföldi (eddig 36 nemzet képviselői) hallgatók is vannak, a kar fennállása óta összesen képzett 4800 fogorvosból 800 külföldi.

És hogy mi ennek az egésznek a tanulsága? Egyrészt az, hogy amikor valami véget ér, vagy reménytelennek tűnik a helyzet, az valaminek a kezdetét jelentheti – egy világháború következményei alapozták meg, hogy ma ott tanulhatunk, ahol. Másrészt pedig a felelősség és a kitartás. Felelősség, mert beteget kezelni hallgatóként csak úgy lehet, ha felősség-teljes oktatók vannak jelen, és ha te magad is ráébredsz arra, hogy egy 150 éves múlttal rendelkező kar részese lettél, és olyan tudást szerezhetsz meg, ami elég bátorságot és önbizalmat ad ahhoz, hogy öt év eltelte után egyedül kezelj. És kitartás, mert öt év alatt nagyon sok minden fog történni veled: olykor kiakadsz a sok tanuláson, olykor olyan élethelyzetekbe kerülsz, amik megnehezítik azt, hogy koncentrálj. De amíg az igaz értékeket látod magad előtt, valamint tényleg fogorvos szeretnél lenni és gyógyítani, és amíg tisztában vagy azzal, hogy mennyien küzdöttek azért, hogy ma itt tanulhass, addig érdemes kitartanod, és részese lenni a történelemnek!

Patonai Gabriella

 

Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar vezetése (2013. július 1-től)

 

  • Dékán: Prof. Dr. Hermann Péter, egyetemi tanár, a Fogpótlástani Klinika igazgatója
  • Dékánhelyettes: Dr. Gerber Gábor, egyetemi docens, az Anatómai Intézet igazgató-helyettese
  • Dékánhelyettes: Dr. Tóth Zsuzsanna, egyetemi docens, a Konzerváló Fogászati Klinika igazgatója

 

A fogászat tágabb történetével ebben a cikkben foglalkozuk.

SEMMELWEIS Linkajánló

Semmelweis Egyetem - Főoldal Semmelweis Egyetem - Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Magyar Fogorvostanhallgatók Egyesülete Semmelweis Egyetem - FOK Oktatási Centrum KönyvtárInstruktor Öntevékeny CsoportA Semmelweis Egyetem öregdiákjait összefogó szervezet Szinapszis - A Semmelweis Egyetem hallgatóinak lapja SotePédia - az egyetem összesített tudástáraSemmelweis Kiadó

Kik vagyunk mi?

A Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar Hallgatói Önkormányzatának képviselői vagyunk. Képviseljük a hallgatók érdekeit, részt veszünk a hallgatókat érintő szabályok meghozatalában. Segítünk az ösztöndíj számításban, különböző hallgatókat érintő rendezvényeket szervezünk.

Elérhetőségünk

Kapcsolódj hozzánk

Elérhetsz minket ezeken a csatornákon.